Kørsel

Kørsel til genoptræning og vedligeholdelsestræning
Du har mulighed for at søge kørsel til træning, hvis du ikke selv kan klare transporten ved egen eller ægtefælles hjælp.


Du søger om kørsel til træning i Træning og Aktivitet.

Kørsel til vederlagsfri fysioterapi
Der er i Sundhedsloven ikke hjemmel til at yde befordring til vederlagsfri fysioterapi. Der kan heller ikke ydes tilskud til befordring.

Kørsel til Aktivitet og Solskinsforeningen
Hvis du ikke selv har mulighed for at komme til Aktiviteten og Solskinsforeningen ved egen eller ægtefælles hjælp, har du mulighed for at søge om kørsel. 

Det er Træning og Aktivitet, der bevilger kørsel.

Sidst opdateret 12. marts 2015