Miljø

Bålplads

Afbrænding og fyring

Læs om hvordan du brænder haveaffald af korrekt, og hvordan du fyrer miljørigtigt.
Affald

Affald

Halsnæs Kommune har affaldsordninger for alle typer affald. Halsnæs Forsyning A/S varetager driften af de affaldsordninger, der...
Drikkevand

Drikkevand

I Halsnæs Kommune er det Halsnæs Forsyning og de private vandværker, der tager sig af drikkevand og vandforsyning. Halsnæs Kommune...
Høns

Høns og fugle

Du kan her læse reglerne for at holde høns og fugle i Halsnæs Kommune.
Sølagers drivhus med tulipaner foran

Byjord

Jordflytning væk fra en ejendom i områdeklassificeringen skal anmeldes til kommunen
Billedet er udlånt af Robert Bosch A/S

Jordvarmeanlæg

Jordvarmeanlæg skal anmeldes til kommunen, da der skal tages højde for jord- og grundvandsforureninger.
Vindmøller

Klima

Er du interesseret i klimaet i Halsnæs Kommune?
Blandingstromler fra Krudtværket

Miljøtilsynsplan

Kommunerne skal hvert år indberette til Miljøstyrelsen om miljøtilsyn og miljøgodkendelser med virksomheder og landbrug.
Olietank

Olietanke

Har du en privat olietank, er der en række regler, du skal følge.
Dræbersnegl

Skadedyr

Har du spørgsmål om bekæmpelse af dyr som er generende, kan du finde oplysningerne her.
Hundested Renseanlæg

Spildevandsplan

I planen kan du se hvilke områder i kommunen, der er kloakeret, og på hvilken måde de er kloakeret.
Vandhul

Vandhandleplan

I vandhandleplanen kan du se, hvilke tiltag Halsnæs Kommune skal foretage for at opfylde målene i statens vandplaner.
Affald

Miljøregler for virksomheder

Kommunen udsteder regulativer og forskrifter, der fastsætter regler og bestemmelser for miljøforhold på virksomheder.
Få svar her