Affald

Halsnæs Kommune har affaldsordninger for alle typer affald. Halsnæs Forsyning A/S varetager driften af de affaldsordninger, der vedrører indsamling af:bioaffald, papir, restaffald, batterier, småt elektronik, glas og storskrald. Samt drift af genbrugsstationer og komposteringsanlæg

Hvis du f.eks. har spørgsmål eller klager vedrørende indsamling af affald fra din ejendom skal du klikke her.

Information om åbningstider på genbrugsstationen og andet information om forsyningen kan du finde her på Halsnæs Forsyning

Affaldsregulativer

Reglerne for hvordan borgere og virksomheder skal håndtere affald i Halsnæs er skrevet i kommunens affaldsregulativer.

Regulativ for husholdningsaffald

Bilag 1 til regulativ for husholdningsaffald

Bilag 2 til regulativ for husholdningsaffald

Bilag 3 Afbrænding af haveaffald

Regulativ for erhvervsaffald

Bilag 1 til regulativ for erhvervsaffald

Affaldsplan

Halsnæs Kommune skal lave en affaldsplan om de kommunale aktiviteter, der vedrører affald. Den sidste er vedtaget i Byrådet den 27. januar 2015. Den gælder frem til 2024 men skal revideres i 2018.

Affaldsplanens første del omhandler mål og indsatsområder, hvor man kan læse om de 4 overordnede mål for affaldshåndteringen i Halsnæs Kommune, og om de 17 indsatsområder kommunen og forsyningen vil gennemføre i planperioden.

Målene er:

  • Ressourcerne skal ud af affaldet
  • Problemstofferne skal ud af affaldet
  • Kommunikation der skaber handling
  • Optimering og udvikling af drift

Affaldsplan 2013 - 2024

Affaldsplanens anden del viser udviklingen af affaldsmængderne i Halsnæs Kommune

Affaldsplan 2013 - 2024 kortlægning og prognoser

Bilag 3 til kortlægningen:

Oversigt over modtageanlæg Halsnæs Kommune og Forsyning benytter

Bilag 4 til kortlægningen:

Affald fra husholdninger i Halsnæs Kommune

Bilag 5 til kortlægningen:

Affald fra husholdninger samlerapport Vestforbrænding

Sidst opdateret 3. januar 2017

Selvbetjening

Kontakt

Halsnæs Forsyning A/S
Gjethusparken 3, 1. sal 
3300 Frederiksværk
Telefon 4776 0700
Fax 4776 3040
forsyning@halsnaesforsyning.dk

Få svar her