Aktivitetscenter

Halsnæs Kommunes tilbud om aktivitet og dagcenter er i virksomheden Træning og Aktivitet og foregår i afdelingen Aktivitet og Solskinsforeningen.

Aktivitet og Solskinsforeningen holder til på Søndergade 81 i Hundested.   

Aktiviteten og Solskinsforeningen er for
Alle over 18 år, der har behov for fysisk, psykisk eller social stimulering eller har
pårørende med behov for aflastning.

Mål

  • At styrke borgerens fysiske, psykiske og sociale funktions niveau via aktiviteter, så vedkommende kan magte dagligdagen og bevare evnen til at drage omsorg for eget liv
  • At kompensere og afhjælpe for tabte færdigheder
  • At medvirke til at den enkeltes funktionsevne bevares
  • Aflastning af pårørende
  • At arbejde forebyggende og sundhedsfremmende.

Aktiviteter
Aktivitetstilbuddene tager udgangspunkt i borgerens fysiske / psykiske og sociale ressourcer. Der er for eksempel individuelle kreative / produktive aktiviteter som madgruppe, maling, knytning, collager, dekorationer m.m. Af nonproduktive aktiviteter kan nævnes forskellige spil, gymnastik, gå ture, film, oplæsning af avis/ noveller og digte. Der arrangeres ture ud af huset i større og mindre grupper. Planlægning af aktiviteter er vi fælles om, hvorfor dine ideer er velkomne.

Træning
Der er mulighed for genoptræning ved ergo- og fysioterapeuter, samt vedligeholdende træning af ergo- og fysioterapeuter og andet personale efter behov. Se særskilt serviceinformationer om vedligeholdende træning og genoptræning efter Serviceloven. Der kræves visitation til træning. 

Solskinsforeningen
Solskinsforeningen er et tilbud særligt målrettet til borgere med demens. 

 

Sidst opdateret 8. april 2019