Børnebehandling

Vi tilbyder
Undersøgelse, udredning, råd og vejledning til børn i alderen 0—18 år for at afhjælpe forsinket udvikling, samt give barn og familie mulighed for bedre trivsel, ved at stimulere til øget aktivitet og deltagelse. Tilbuddet gives efter Sundhedslovens § 120.

Rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier efter servicelovens § 11 stk. 3

Genoptræning efter udskrivning fra sygehus, hvis barnet eller den unge har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning efter Sundhedslovens § 140

Hjælp til vedligeholdelse af fysiske eller psykiske færdigheder til børn og unge, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor efter Servicelovens § 86 stk. 2 (Servicelovens § 44).  

Henvisning, vejledning, forebyggende råd, undervisning og behandling
Forældre kan gennem institutionens personale, sundhedsplejerske, egen læge, speciallæge, PPR, dagplejekonsulent eller sygehus komme i kontakt med forebyggelsens børneterapeuter.  

Behandling
Behandling ydes efter genoptræningsplan eller status fra sygehus eller speciallæge. Egen læge kan også sende en elektronisk henvisning med anmodning om behandling til områdeleder Lis Møller Kjeldsen.

Har barnet kontakt med terapeuterne kan disse også selv visitere til behandling og vedligeholdelsestræning.

Tilbuddets art
I både forebyggelsen og behandlingsregi tilrettelægger terapeuten sit tilbud efter en forudgående undersøgelse af barnet.

Der tages stilling til om der er behov for behandling og / eller råd og vejledning.

Ydelsens omfang
Behovet vurderes individuelt.                                                  

Sted
Undersøgelse og behandling foregår i børnerummet i genoptræningen, Nørregade 87, Hundested. Vi tilbyder også undersøgelse og behandling i barnets institution og hjem.

Betaling
Alle tilbud er gratis.

Forsikring
Træning og Aktivitet har ikke en kollektiv ulykkesforsikring for børnene.

Forældrene anbefales, at tegne en børne / ulykkesforsikring og en familie-ansvarsforsikring, så der er dækning hvis uheldet er ude.

Træning og Aktivitet har en ansvarsforsikring.

 

Sidst opdateret 25. april 2018