Genoptræning

Genoptræning efter sundhedsloven

Har du efter hospitalsindlæggelse fået en genoptræningsplan til almen genoptræning, kan du modtage behandling i kommunen.

Hvis du har givet samtykke til, at genoptræningsplanen sendes til kommunen, vil du blive kontaktet, når vi modtager planen.

 

Genoptræning efter serviceloven

Har du oplevet et væsentligt funktionstab uden at have været indlagt og har behov for hjælp til genoptræning har du mulighed for at få ergoterapeutisk og / eller fysioterapeutisk genoptræning.

 

Har du behov for fysioterapeutisk genoptræning efter serviceloven, anbefaler vi at du først får udarbejdet en status med dine helbredsoplysninger hos egen læge. Status skal din læge sende til Træning og Aktivitet på lokationsnummer 5790001384708. 

Har du behov for ergoterapeutisk genoptræning kontakter du Træning og Aktivitet direkte.

 

Træning og Aktivitet vurderer om du kan bevilges et genoptræningsforløb.

 

Vedligeholdelsestræning
Vedligeholdelsestræning henvender sig til borgere, der på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, har behov for hjælp til at beholde færdigheder.

 

Du kontakter Træning og Aktivitet for at få vedligeholdelsestræning. Træning og Aktivitet vurderer om du kan bevilges vedligeholdelsestræning.

 

Træningen er tidsbegrænset. 

 

 

 

Sidst opdateret 8. april 2019