Kvalitetsstandarder

Formålet med en kvalitetsstandard er at beskrive den hjælp, du kan forvente at modtage fra Halsnæs Kommune, når behovet for hjælp opstår, altså et udtryk for det serviceniveau, som Byrådet har besluttet.

Kvalitetsstandarderne skal medvirke til at sikre ensartede afgørelser i Halsnæs Kommune vedrørende hjælp til borgere med funktionsnedsættelse med samme behov.

Tildeling af træning og aktivitet og kontakt til Træning og Aktivitet

Træning og Aktivitet i Halsnæs Kommune tildeler selv trænings og aktivitetsindsatser. Træning og Aktivitet visiterer på baggrund af § 79, 84, 85, 86 stk. 1 og stk. 2 i serviceloven. Anmodning om genoptræning efter serviceloven ved fysioterapeut, forudsætter en status vedrørende helbredsoplysninger fra almen praktiserende læge. Anmodning om genoptræning efter serviceloven ved ergoterapeut, fordrer ikke lægestatus, denne indhentes af borgeren selv eller ergoterapeuten ved behov.

 

Ved anmodning om genoptræning eller vedligeholdelsestræning, kontaktes og vurderes borger inden der er gået en måned. Når afgørelsen foreligger, foretages en faglig vurdering af hvornår tilbuddet sættes i værk. Dette sammenholdes med ledig kapacitet. Ved ledig kapacitet igangsættes tilbuddet straks.

 

Ved anmodning om aktivitetstilbud kontaktes borgeren, og tilbydes en samtale med henblik på, at vurdere borgerens behov. Kontakten til borgeren finder sted indenfor en måned. Den ledige kapacitet fordeles i forhold til behov. Tilbuddet iværksættes straks eller alternativt ved ledig kapacitet.

 

Læs mere på Halsnæs Kommunes hjemmeside.

Sidst opdateret 27. juni 2018