Hvem er vi

Virksomheden Træning og Aktivitet består af en afdeling for fysioterapi, en afdeling for ergoterapi samt en Aktivitet og Solskinsforening.

 

Træning og Aktivitet tilbyder genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Sundhedsloven og Serviceloven til borgere i alle aldre. Træningen tilbydes i virksomhedens træningsfaciliteter og borgerens eget hjem, herunder også boligerne på plejecentrene.

 

Aktiviteterne i Aktivitet og Solskinsforeningen har til formål at styrke eller vedligeholde den enkelte borgers fysiske, psykiske eller sociale funktionsniveau. Brugerne tilbydes træning ved ergoterapeut eller fysioterapeut i henhold til den enkelte borgers træningsvisitation.

 

 

Virksomhedsleder er Mette Noble

 

Sidst opdateret 21. oktober 2015