Selvtræning

Selvtræning i trænings- og aktivitetscentret i Hundested

Formålet med selvtræningen er at tilgodese borgere, der ikke har et reelt behandlingsbehov, men har brug for at vedligeholde og styrke deres funktionsniveau, skabe mulighed for social kontakt samt forebygge funktionsnedsættelse.

Du skal være enten førtidspensionist eller folkepensionist for at kunne benytte tilbuddet.

Du skal selv transportere dig frem og tilbage til træningen.

Tilmelding til selvtræning
For tilmelding som selvtræner, skal du henvende dig til administrationen på telefon 3069 6116 ml. kl. 9 - 12.30.

Du får en tid med en fysioterapeut for instruktion og vejledning i brugen af de forskellige redskaber. I den forbindelse skriver du under på, at du er indforstået med at du træner uden opsyn.

Træningen foregår på fysioterapiens forskellige maskiner og træningsredskaber i lokalerne i Hundested. Du kan benytte træningsfaciliteterne mandag, onsdag og fredag mellem kl. 17.00 - 22.00, samt lørdag mellem kl. 10.00 - 17.00. 

Pris
Det koster 16,00 kr. pr. uge. Du vil blive opkrævet for en måned ad gangen, to måneder bagudrettet.

Du betaler et depositum på 170 kroner for en briknøgle. Pengene får du retur, når du afleverer nøglen igen.

For selvtrænere registreret før 1.01 2011, der på det tidspunkt betalte et engangsbeløb på 50 kr. for en briknøgle, returneres dette beløb stadig ikke.  

Mister du din briknøgle, betales 170 kroner i depositum for udlevering af en ny nøgle. Dette gælder for samtlige registrerede selvtrænere.  

Varsling i forbindelse med ophør i selvtræner tilbud
Opsigelse af selvtræner tilbud skal varsles med en måned med ophør til den næste første.

Se også pjece for selvtræning.

Sidst opdateret 9. oktober 2018