Praktikbeskrivelse

Vi vil gerne byde dig velkommen, som elev i Træning og Aktivitet 
Træning og Aktivitet er en selvstændig virksomhed i Halsnæs Kommune.

Træning og Aktivitet består af Aktiviteten, Solskinsforeningen, ergoterapi, fysioterapi. 

Virksomheden ledes af Mette Noble og 3 områdeledere der udover de ledelsesmæssige opgaver varetager arbejdsopgaver relateret til deres faglige baggrund, det vil sige træningsopgaver. Der er ansat en faglig koordinator på området, der er ansvarlig praktikvejleder for social- og sundhedsassistent eleverne i Aktiviteten og Solskinsforeningen. Der er p.t. ansat ca. 50 medarbejdere i virksomheden. 

Aktiviteten og Solskinsforeningen
Tømrergade 9
3390 Hundested

Aktiviteten og Solskinsforeningen ledes af en områdeleder. Personalet består af SSAére, 1 beskæftigelsesvejleder og aktivitetsmedarbejdere. Aktivitets- og dagtilbud tilbydes efter servicelovens §§ 84 og 85. Træning og Aktivitet bevilger selv tilbud efter en konkret, individuel vurdering af behovet til alle over 18 år med bopæl i kommunen. Genoptræning og vedligeholdelsestræning tilbydes efter sundhedsloven og serviceloven, ligeledes efter en konkret vurdering.

Aktiviteten og Solskinsforeningens formål er

 • At styrke borgerens fysiske, psykiske og sociale funktionsniveau via aktiviteter, så vedkommende kan magte dagligdagen og bevare evnen til at drage omsorg for eget liv
 • At kompensere og afhjælpe for tabte færdigheder
 • At medvirke til at den enkeltes funktionsevne bevares
 • Aflastning af pårørende. At arbejde forebyggende og sundhedsfremmende

Ydelsens indhold

 • Socialt samvær
 • Vejledning og støtte til at udføre dagligdagens opgaver
 • Hjælp og omsorg til borgere i krise
 • Hjælp til at opnå selverkendelse af egen situation
 • Deltagelse i individuelle og fælles aktiviteter
 • Aktiviteter ud af huset i begrænset omfang
 • Særligt tilbud for demensramte borgere
 • Borgere med særligt behov kan efter individuel vurdering visiteres til kørsel

Ydelsens omfang 
Aktiviteten fortsætter, så længe behovet er til stede.

Vagtdækning
Aktiviteten og Solskinsforeningen har åbent mandag – fredag kl. 8.00 – 16.00. Din daglige arbejdstid vil ligge indenfor dette tidsrum. Du vil få tilknyttet en bestemt vejleder, men har selvfølgelig mulighed for at spørge og være sammen med alle de øvrige medarbejdere både Aktiviteten og Solskinsforeningen.

Praktikstedets forventninger til dig 

 • At du siger både til og fra i forbindelse med nye og ikke kendte opgaver
 • At du fremkommer med de for dig relevante ønsker om viden, tager medansvar for egen uddannelse og selv opsøger viden
 • At du giver udtryk for din undren i praktikken
 • At du både kan give og modtage konstruktiv kritik og at det foregår som en løbende proces i praktikforløbet
 • At du indgår positivt i arbejds-/ og fællesskabet med gensidig respekt, ansvar og hensyn i forhold til de arbejdsopgaver, der skal løses
 • At du er velforberedt til uge, evaluerings- og uddannelsesmøder, samt bruger din logbog
 • At du i logbogen skriver hvilke mål, du har arbejdet med den dag

Faglige udvikling og læring 
Så vidt det er muligt er der forventningssamtale i den første uge du er i Aktiviteten og Solskinsforeningen. Midtvejs samtale og slutevaluering aftaler vi ved forventningssamtalen. Ved samtalerne deltager både den daglige og ansvarlige vejleder.

Sammen med din praktikvejleder tilrettelægger i praktikperioden, så der er optimale muligheder for at opnå målene. Der er hver uge afsat en time, hvor du har vejledning med din daglige vejleder. Der er i forvejen aftalt et emne til dagen, men det kan også tages et aktuelt emne op. Du skriver logbog under hele praktikforløbet.

Som elev i trænings- og aktivitetscentret vil du få mulighed for at få kendskab til ergo- og fysioterapeutens arbejde med fokus på social- og sundhedsassistentens opgaver i forbindelse hermed, arbejde med individuelle og gruppe aktiviteter og arbejde med demente brugere i Solskinsforeningen. Din daglige vejleder er social- og sundhedsassistent men alle medarbejdere i gruppen vil være til rådighed for råd, vejledning og dialog om de faglige udfordringer i dagligdagen. Du har mulighed for at deltage i alle personalemøder og faglige møder i gruppen og undervisning for personalet. Hvis der er et fagligt begrundet behov, er der mulighed for at du kan tilrettelægge et par studiebesøg andre steder. Der er også mulighed for, at du kan arrangere studiedag for en anden elev i Aktiviteten og Solskinsforeningen.

 

 

Sidst opdateret 30. januar 2018