Vederlagsfri fysioterapi

Hvad er vederlagsfri fysioterapi?
Vederlagsfri fysioterapi er et gratis tilbud om træning og behandling som betales af den kommune du bor i. Træning og behandling foregår som holdtræning.

Træning og Aktivitet tilbyder vederlagsfri fysioterapi til borgere med følgende diagnoser:

    • Parkinson
    • Sclerose
    • Gigt
    • Erhvervet hjerneskade

Hvem kan modtage vederlagsfri fysioterapi?
Personer med et varigt handicap eller en fremadskridende lidelse kan modtage træning med en henvisning fra egen læge. Blandt de mest almindelige lidelser kan nævnes parkinson, sclerose eller leddegigt. Hvis du mener du er berettiget til vederlagsfri fysioterapi kan du kontakte egen læge.

Du kan finde en samlet diagnoseliste på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk

Sidst opdateret 9. oktober 2018